Hướng Dẫn Tiếp Thị           Sản Phẩm Tại Amazon

“ Các sản phẩm Amazon có tỷ lệ chuyển đổi rất cao nên bạn dễ dàng nâng commission lên 10%.”
  • Lựa chọn sản phẩm: cách thức lựa chọn sản phẩm tại Amazon để tăng commision lên 10%.
  • Xây dựng website đánh giá sản phẩm: hướng dẫn cách thức xây dựng website đánh giá sản phẩm tại Amazon, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và xây dựng nội dung.

Trong eBook này bạn sẽ được cung cấp:

Phương thức xây dựng niche site

Bạn sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản về xây dựng niche site để tiếp thị các sản phẩm tại Amazon.

Sách điện tử đọc trên mọi thiết bị

Ebook có thể đọc trên mọi thiết bị từ PC, Laptop, Tablet hoặc Smartphone...

Kế hoạch xây dựng dự án niche site

Bạn sẽ được cung cấp kế hoạch xây dựng niche site của Amazon theo từng step. Đơn giản chỉ theo công thức đã được vạch sẵn.

Thủ thuật tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi

Các bước giúp bạn tăng tỷ lệ chuyển đổi để đạt được nhiều "commission" nhất.