Thỏa Thuận Sử Dụng

Khi truy cập vào Website người truy cập vào trang web (sau đây gọi là “người sử dụng”) bị ràng buộc bởi các quy định liên quan dưới đây:

Các quy định này được coi là cam kết giữa người sử dụng và chúng tôi (Người sở hữu website www.tiepthilienket.org (“Website”), sau đây gọi là “Người sở hữu” ), áp dụng khi người sử dụng sử dụng Website.

Người sử dụng cần đọc và đồng ý với tất các các quy định này trước khi sử dụng Website. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì người sử dụng không nên sử dụng Website. Khi đã sử dụng (đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng Website nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là người sử dụng đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định này. Chính sách này sẽ được cập nhật liên tục để đảm bảo sự phù hợp với từng thời điểm.

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót do lỗi truy cập của người sử dụng khi sử dụng trang web này; và người sử dụng là người duy nhất có trách nhiệm với tất cả các quyết định của mình dựa trên những thông tin có trên Website.

2. Các thông tin và hình ảnh trên trang web này thuộc Bản Quyền của Website. Chúng tôi nỗ lực để cung cấp các nội dung đến người sử dụng, vì vậy việc sao chép các nội dung xuất phát từ Website là vi phạm và không được chấp nhận. Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cho mọi vi phạm đó.

3. Chúng tôi giữ bản quyền và tính nguyên mẫu nội dung của Website. Người sử dụng không được sử dụng những tư liệu có được từ Website này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, đặc biệt  người sử dụng không gửi, sử dụng, sao chép hoặc đăng tải bất kỳ điều gì liên quan đến việc xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, đồ trụy, hay có hành vi không đúng  đắn, lạm dụng hoặc vi phạm sự riêng tư của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác.

4. Chúng tôi có quyền nâng cấp, sửa đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt vĩnh viễn tất cả hoặc một phần hoạt động nào đó của website, nhằm hạn chế hoặc để cấm truy cập vào bất kỳ lúc nào.

5. Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm quy định sử dụng Website, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chặn truy cập của người sử dụng với Website và người sử dụng phải có trách nhiệm bồi thường theo quy định của luật.

6. Các quy định này sẽ được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh.

7. Khi sử dụng Website người sử dụng không được:

a. Quy phạm các quy định mà người sử dụng đã đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

b. Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ danh dự nhân phẩm, đe dọa.

c. Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm ảnh hưởng đến hoạt động của chúng tôi.

d. Sử dụng Website để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại nhằm, đòi bồi thường.

e. Phát tán vi rút, trojan, Worms, hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ  thống dữ liệu hoặc thông tin của người sử dụng khác hoặc/và Website.

f. Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép một phần hay toàn bộ Website Website mà không được sự cho phép.

g. Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá hoại) các biện pháp an toàn mà chúng tôi đã xác lập nhằm bảo đảm an toàn của hệ thống.

f. Phân phối, buôn bán, quà tặng (“Tài Liệu khóa học”) không được sự đồng ý của chúng tôi.

g. Các vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động của Website

8. Thanh toán dịch vụ: Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đào tạo trực tuyến, khi lựa chọn đăng ký người sử dụng cần đọc và hiểu các cam kết trước khi chấp nhận thanh toán. Chúng tôi chấp nhận thanh toán thông qua dịch vụ Ví điện tử Ngân lượng hoặc các hình thức khác tùy theo thỏa thuận của chúng tôi vào từng thời điểm. Khách hàng thanh toán thông qua Ngân lượng sẽ được chúng tôi cấp thông tin truy cập  khóa học tối đa trong vòng hai mươi bốn (24) giờ . 

9. Chính sách hoàn tiền: Chính sách hoàn tiền sẽ được áp dụng cho các cam kết hoàn tiền được cung cấp cho khóa học. Chúng tôi hoàn tiền cho người sử dụng – đã đăng ký khóa học nhưng không hài lòng vì nội dung khóa học hoặc bất cứ lý do nào nếu có trong thời gian hoàn tiền. Thời hạn hoàn tiền là khoản thời gian cho phép người sử dụng được nhận hoàn tiền từ chúng tôi, sau khoản thời gian đó, mọi yêu cầu điều không được chấp thuận. Chính sách này không được áp dụng cho các nội dung khóa học không có cam kết hoàn tiền.Thời gian hoàn tiền theo cam kết tại từng thời điểm.

10. Chương trình tiếp thị (Affiliate Program) là chương trình tiếp thị quảng bá sản phẩm từ Website, người sử dụng có thể đăng ký tham gia để nhận hoa hồng tiếp thị từ việc giới thiệu khác hàng mua sản phẩm. Mức hoa hồng tiếp thị theo quy định của chúng tôi vào từng thời điểm.

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào trên đây là không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thực thi, quy định đó hiển nhiên sẽ không có hiệu lực áp dụng, các quy định còn lại sẽ vẫn tiếp tục có giá trị thi hành trong phạm vi luật định.